شکست خانگی تیم ماشین سازی تبریز

به گزارش مهدیرجه، درنخستین بازی هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ، تیم ماشین سازی تبریز ، درهوای سردوبرفی ،ازساعت ۱۷در ورزشگاه یادگارامام(ره) تبریز به مصاف تیم استقلال تهران رفت و این بازی بانتیجه ۲  برصفر به نفع  استقلال تهران به پایان رسید.

بقیه در ادامه مطلب